Swedish Commercial Legislation
   
 
Titel:Swedish Commercial Legislation
Anmärkning:Svensk civilrättslig lagstiftning i översättning till engelska. 1 volym. Denna pärm ersätter det tidigare lösbladsverket (2 volymer) med samma namn, som ingick i serien Norstedts laghandböcker.

Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en STÅENDE ORDER på den kommande utgivningen av supplement.
En STÅENDE ORDER gäller till dess att kunden säger upp den. Returrätt gäller ej för supplement.
Utgivningsår:2014
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139013198
Produkttyp:Lösblad
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Lexikon ordböcker och språkvetenskap

Pris: 4405 SEK exkl. moms
Detta är en pärm i lösbladsform med ett femtiotal svenska författningar på engelska sorterade under sex ämnesmoduler. Engelsk text presenteras parallellt med den svenska och en konsekvent terminologi används. Lagarna uppdateras med hänsyn till ny och ändrad lagstiftning minst två gånger per år.

Allt översättningsarbete har utförts av kvalificerade jurist-lingvister på TransLegal AB Sweden.

Innehåll:
- Fundamental Commercial Legislation (Grundläggande affärsjuridik)
- Company Law (Bolagsrätt)
- Accounting and Financial Reporting Legislation (Bokföring och redovisning)
- Insurance Legislation (Försäkringsrätt)
- Banking, Finance and Securities Legislation (Bank-, finans- och värdepappersrätt)
- Marketing, Competition and Consumer Protection Legislation (Konsument-, konkurrens- och marknadsrätt)
 
  © 2017 Jure AB