Totalentreprenader och ABT 06
– några kommentarer
   
 
Författare:Ossmer Per , Wollsén Magnus
Titel:Totalentreprenader och ABT 06 – några kommentarer
Utgivningsår:2007
Omfång:167 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173332460
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 609 SEK exkl. moms
Totalentreprenaden är en entreprenadform där parternas riskfördelning, funktionsansvar och övriga juridiska frågeställningar ofta ställs på sin spets. På detta område pågår dessutom en snabb och intressant utveckling. I denna bok kommenteras och tolkas de olika bestämmelserna i ABT 06 samtidigt som det tecknas en allmän bakgrund till varför regelverket ser ut som det gör.
 
  © 2017 Jure AB