Arbetstagares immaterialrätter
– Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden
   
 
Författare:Wolk Sanna
Titel:Arbetstagares immaterialrätter – Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:288 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139013518
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Immaterialrätt , Arbetsrätt

SLUT på förlag
Företagens uppmärksamhet på de värden som immaterialrätter står för har ökat kraftigt under senare år och de immateriella tillgångarna är i dag ofta de allra viktigaste för många företag.

Eftersom merparten av immaterialrätter skapas inom ramen för anställningsförhållanden, är det viktigt för företagen att söka tillgodogöra sig rättigheternas ekonomiska värden, varför arbetsgivaren eftersträvar följaktligen normalt att de ensamrätter som är resultatet av verksamheten tillfaller företaget. I vad mån rätten till sådana arbetsresultat tillkommer arbetsgivaren – och till vilken kostnad – har blivit en allt mer brännande fråga.

I den andra omarbetade och utökade upplagan av Arbetstagares immaterialrätter behandlas arbetsgivarens förvärv av arbetstagares ensamrätter – främst datorprogram, design/formgivning och patent – och arbetstagarens lagstiftade, presumerade eller eventuellt förhandlade ekonomiska kompensation för den rätt som arbetsgivaren förvärvar. Det redogörs särskilt för de ersättningsbedömningar som gjort vid Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och Industrind Uppfinnarnämnd. Också rätten till hyrda arbetstagares immaterialrätter behandlas.

Vidare diskuteras vad som gäller vid överlappande immaterialrättsliga skyddsformer, när olika bestämmelser och principer för rättigheternas övergång i anställningsförhållanden kan vara samtidigt tillämpliga. Problemen i boken beskrivs och analyseras med en praktisk ekonomisk ansats.

Sanna Wolk är jur. dr i civilrätt, specialiserad på immaterialrätt, vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hon är också skiljeman vid Industrins Uppfinnarnämnd. Sanna arbetar även aktivt i immaterialrättsliga föreningar och är styrelseledamot i Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG), klubbmästare och adjungerad till styrelsen i Svenska Föreningen för Industriellt skydd (SFIR) samt sekreterare för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM).
 
  © 2017 Jure AB