Besiktning av entreprenader AB 04
– Råd och formulär med kommentarer samt bilaga "Lathund för egenkontroll"
   
 
Författare:Holmgren Roland , Pedersen Jens , Ulvegård Jan , Wågström Lennart
Titel:Besiktning av entreprenader AB 04 – Råd och formulär med kommentarer samt bilaga "Lathund för egenkontroll"
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2007
Omfång:136 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173332118
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 690 SEK exkl. moms
Detta är en praktisk handledning för besiktningsmän och andra inom byggfacket som berörs av besiktningars rättsliga verkningar. Här redovisas de olika besiktningar som förekommer och besiktningsmannens arbetsuppgifter gås igenom systematiskt. Särskild vikt har lagts vid fortlöpande besiktning med entreprenörens utökade krav på kvalitets- och miljöplaner. I denna andra utgåva har smärre revideringar och tillägg - bl.a. en jämförelsetabell AB 92 till AB 04 - gjorts.
 
  © 2017 Jure AB