Besiktning av entreprenader ABT 06
– Råd och formulär med kommentarer samt bilaga "Lathund för egenkontroll"
   
 
Författare:Holmgren Roland , Pedersen Jens , Ulvegård Jan , Wågström Lennart
Titel:Besiktning av entreprenader ABT 06 – Råd och formulär med kommentarer samt bilaga "Lathund för egenkontroll"
Utgivningsår:2007
Omfång:137 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173332488
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag
Detta är en praktisk handledning för besiktningsmän och andra inom byggfacket som berörs av besiktningars rättsliga verkningar. Här redovisas de olika besiktningar som förekommer och besiktningsmannens arbetsuppgifter gås igenom systematiskt. Särskild vikt har lagts vid fortlöpande besiktning med entreprenörens utökade krav på kvalitets- och miljöplaner. Utdrag ur ABT 06, formulär och blanketter tydliggör och underlättar arbetet.
 
  © 2017 Jure AB