Handelsagentloven
– med kommentarer
   
 
Författare:Lykkegaard Jørgen
Titel:Handelsagentloven – med kommentarer
Utgivningsår:2007
Omfång:247 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757415971
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 825 SEK exkl. moms
Indhold:

Forord
Indledning
Lov nr. 272 af 2. maj 1990 om handelsagenter og handelsrejsende

Kapitel 1. Lovens fravigelighed

Kapitel 2. Handelsagenter
PROVISION
FORHOLDET TIL TREDJEMAND
AGENTURAFTALENS OPHØR
GODTGØRELSE VED OPHØR
KONKURRENCEKLAUSULER

Kapitel 3. Handelsrejsende
PROVISION
FORHOLDET TIL TREDJEMAND

Kapitel 4. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

Bilag 1: Rådets direktiv om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige
handelsagenter
Bilag 2: Bekendtgørelse af lov om kommission
Bilag 3: Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
Forkortelsesliste
Litteraturliste
Motiver
Domsregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB