Forbrukerkjøpsloven
– med kommentarer
   
 
Författare:Tverberg Arnulf
Titel:Forbrukerkjøpsloven – med kommentarer
Utgivningsår:2008
Omfång:880 sid.
Förlag:Gyldendal Akademisk
ISBN:9788205308466
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 1188 SEK exkl. moms
Det er lagt betydelig vekt på å beskrive og anbefale løsninger på spørsmål som oppstår i det daglige. Boken refererer relevant rettspraksis og vedtak fra Forbrukertvistutvalget samt forarbeider og annen litteratur. Videre kommenteres også de nye lovreglene om garantier i § 18 a, som ble vedtatt 15. juni 2007 (i kraft 1. januar 2008). Boken er oppdatert med underrettspraksis frem til 1. juni 2007 og Høyesterettspraksis frem til HR-2007-01592-A (mobiltelefondommen 21. september 2007).
 
  © 2017 Jure AB