EG-varumärke
– en sammanställning av rättspraxis avseende tolkningen av artikel 7(1) CTMR
   
 
Författare:Tufegdzic Goran
Titel:EG-varumärke – en sammanställning av rättspraxis avseende tolkningen av artikel 7(1) CTMR
Utgivningsår:2000
Omfång:104 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230924
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 105
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 219 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB