Bruxelles I-forordningen
– med kommentarer
   
 
Författare:Hertz Ketilbjørn
Titel:Bruxelles I-forordningen – med kommentarer
Utgivningsår:2007
Omfång:567 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757407020
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 1295 SEK exkl. moms
Indholdsfortegnelse:

Forord
Indledning

Forordnings-, aftale- og lovtekst uden kommentarer
Bruxelles I-forordningen
Dansk parallelaftale
Lov om Bruxelles I-forordningen
Bekendtgørelse om visse spørgsmål vedr. gennemførelse af parallelaftale om Bruxelles I-forordningen

Kommentar til Bruxelles I-forordningen

KAPITEL I Anvendelsesområde

KAPITEL II Kompetence
Afdeling 1 Almindelige bestemmelser
Afdeling 2 Specielle kompetenceregler
Afdeling 3 Kompetence i forsikringssager
Afdeling 4 Kompetence i sager om forbrugeraftaler
Afdeling 5 Kompetence i sager om individuelle arbejdsaftaler
Afdeling 6 Enekompetence
Afdeling 7 Aftaler om værneting
Afdeling 8 Prøvelse af kompetencen og af sagens antagelse til påkendelse
Afdeling 9 Litispendens og indbyrdes sammenhængende krav
Afdeling 10 Foreløbige, herunder sikrende, retsmidler

KAPITEL III Anerkendelse og fuldbyrdelse
Afdeling 1 Anerkendelse
Afdeling 2 Fuldbyrdelse
Afdeling 3 Fælles bestemmelser

KAPITEL IV Officielt bekræftede dokumenter og retsforlig

KAPITEL V Almindelige bestemmelser

KAPITEL VI Overgangsbestemmelser

KAPITEL VII Forholdet til andre instrumenter

KAPITEL VIII Afsluttende bestemmelser

BILAG I
BILAG II
BILAG III
BILAG IV
BILAG V
BILAG VI

Kommentar til dansk parallelaftale
Artikel 1 Formål
Artikel 2 Retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
Artikel 3 Ændringer til Bruxelles I-forordningen
Artikel 4 Gennemførelsesforanstaltninger
Artikel 5 Internationale aftaler, der berører Bruxelles I-forordningen
Artikel 6 De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence med hensyn til fortolkning af denne aftale
Artikel 7 De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence med hensyn til overholdelsen af denne aftale
Artikel 8 Geografisk anvendelsesområde
Artikel 9 Overgangsbestemmelser
Artikel 10 Forholdet til Bruxelles I-forordningen
Artikel 11 Ophør af denne aftale
Artikel 12 Ikrafttræden
Artikel 13 Teksternes gyldighed

Kommentar til lov om Bruxelles I-forordningen
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 Anerkendelse og fuldbyrdelse
Kapitel 3 Bemyndigelse
Kapitel 4 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

Forkortelser
Litteratur
Konventioner og rapporter
Lovregister
Domsregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB