Sjukvård för sjöbefäl
   
 
Författare:Palmkvist Ingrid
Titel:Sjukvård för sjöbefäl
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:179 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144004990
Ämnesord:Sjöfart

SLUT på förlag
Denna bok är skriven som undervisningsmaterial i hälso- och sjukvård för sjöbefälsstuderande. Boken kan även användas som handledning vid sjukdomsfall ombord på fartyg.

Denna andra upplaga är uppdaterad och vissa kapitel är omarbetade. Boken är anpassad till STCW-konventionens krav på innehåll i utbildning för sjöbefäl. Kapitlet om LABC är uppdaterat och omarbetat. Nya kapitel är: undersökning av patient, hygien och sterilisering, tropiska sjukdomar, öron-, näs och halssjukdomar samt förflyttningsteknik. Det sistnämna kapitlet är också illustrerat med foto. Innehållet i boken grundar sig på kursplaner för sjukvårdansvarigt sjöbefäl, men är något utökat för att kunna vara till hjälp i de svåra situationer, där en icke professionell person måste utföra sjukvårdsuppgifter.

För att snabbt kunna hitta i boken är de olika kapitlen strukturerade på likartat sätt, som orsak och uppkomst till sjukdom, symtom och åtgärd. Kapitlen i sjukvårdsteknik är utformade i instruktionsform, så att man med läkare och bokens hjälp kan klara den praktiska sjukvården ombord.
 
  © 2017 Jure AB