Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag
   
 
Titel:Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag
Utgivningsår:2008
Omfång:313 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708115
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:115
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 250 SEK exkl. moms
Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om en ny marknadsföringslag. Den nya lagen skall ersätta den nuvarande marknadsföringslagen. Det mesta i den nuvarande marknadsföringslagen finns kvar, men den nya lagen innehåller fler uttryckliga förbud. Bland annat införs ett förbud mot otillåtna lockerbjudanden och ett förbud mot aggressiv marknadsföring. En annan nyhet är att lagen även omfattar näringsidkarens agerande efter ett köp.
 
  © 2017 Jure AB