AMA Anläggning 07
– Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten
   
 
Titel:AMA Anläggning 07 – Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten
Utgivningsår:2008
Omfång:742 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173332682
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag
Detta är ett referensverk som används vid upprättande av tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. Stora förändringar har skett inom väg- och brobyggnad. Vägverkets och Banverkets aktuella utförandekrav har beaktats och arbetats in. Avsnittet om grönytor har utvecklats och inmätning och utsättning finns nu under ett nytt avsnitt eftersom tekniken för detta utvecklats mycket. Även nya principritningar har införts.
 
  © 2017 Jure AB