Tilläggsskydd
– I Tilläggsskydd för läkemedel, II Tilläggsskydd för läkemedel. Hur fungerar förlängningsskyddet i praktiken?
   
 
Författare:Eliasson Sara , Josefsson Anna
Titel:Tilläggsskydd – I Tilläggsskydd för läkemedel, II Tilläggsskydd för läkemedel. Hur fungerar förlängningsskyddet i praktiken?
Utgivningsår:2000
Omfång:175 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230908
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 104
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 264 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB