Prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden
   
 
Titel:Prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden
Anmärkning:Se även SOU 2005:39 och SOU 2006:81.
Utgivningsår:2008
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:108
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB