Sjösäkerhet
– och lagstiftning för den mindre sjöfarten
   
 
Författare:Wallin Börje
Titel:Sjösäkerhet – och lagstiftning för den mindre sjöfarten
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:159 sid.
Förlag:Periplus
ISBN:9789197367257
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

SLUT på förlag
I boken beskriver författaren hur sjösäkerhet skapas och regleras ombord på mindre fartyg, under 500 bruttoton, i nationell trafik. Boken är inte en författningssamling utan skriven som en vägledning till regelverket, men kan även läsas som en allmän introduktion till ämnet sjösäkerhet.

Vid studier till Fartygsbefäl klass VIII täcker boken mer än väl kunskapsfordringarna om säkerhet och författningskunskap.

Boken är skriven utifrån två huvudsyften:
- att få läsaren att bli medveten om riskerna och tänka ur sjösäkerhetssynpunkt.
- att orientera läsaren om vilka områden inom sjösäkerheten som är reglerade med lagar och förordningar. Texten innehåller därför både regler och författarens samt andras erfarenheter.

Ur innehållet:
Registrering
Sjövärdigt fartyg
Sjösäkerhet före avgång
Säkerhet på fartyg i drift
Sjösäkerhet under gång
Vid krissituationer
Nödåtgärder
Ombordmiljö
Miljöskydd
Stabilitet
Mänskliga faktorn

 
  © 2017 Jure AB