Sveriges skeppslista 2008
   
 
Titel:Sveriges skeppslista 2008
Utgivningsår:2008
Omfång:1120 sid.
Förlag:Sjöfartsverket
ISBN:9789138324455
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Sjöfart

Pris: 687 SEK exkl. moms
Denna lista innehåller förteckningar per den 31 december 2007 över registrerade skepp och båtar, ägare eller huvudredare samt signalregister. Förteckningar över statsägda fartyg respektive över fiskefartyg finns i särskilda avsnitt. Den innehåller även en förteckning över fartygsnamn med förbehåll och en förteckning över förlorade eller förstörda fartyg samt fartyg som sålts till utlandet och som ej avförts från registret. Anledningen till detta är att dessa fartyg alltjämt belastas av inteckningar.
 
  © 2017 Jure AB