Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling
– En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag
   
 
Författare:Berg Annika
Titel:Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag
Utgivningsår:2008
Omfång:391 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154401024
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 164
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 323 SEK exkl. moms
Bemanningsarbete är ett fenomen som har blivit allt vanligare på många nationella arbetsmarknader under senare år. I avhandlingen undersöks hur man genom arbetsrättslig reglering och kollektivavtal valt att hantera avvägningen mellan å ena sidan verksamheters önskemål om flexibilitet i olika former och å andra sidan arbetskraftens önskemål om stabilitet och kontinuitet, i form av inkomst- och anställningstrygghet.

Utgångspunkten för detta arbete är svensk rätt och kollektivavtalsreglering. Arbetet innehåller också vissa komparativa inslag där engelsk och tysk rätt beskrivs. Även den rättsliga utvecklingen inom ILO och EU belyses, liksom den politiskt svårlösta frågan om ett lönediskrimineringsskydd för bemanningsarbetskraft i relation till beställararbetskraft. Sammanfattningsvis framstår bemanningsarbetet idag som ett tidstypiskt uttryck för s.k. flexicurity, ett något motsägelsefullt begrepp som enligt EG-rättens gemensamma principer bl.a. innefattar anställningsavtal som är både flexibla och trygga på samma gång.
 
  © 2017 Jure AB