1980 års EG-konvention om tillämplig lag på kontraktsrättsliga förpliktelser
   
 
Författare:Hedgren Anders
Titel:1980 års EG-konvention om tillämplig lag på kontraktsrättsliga förpliktelser
Utgivningsår:1992
Omfång:70 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984164
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 9
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Internationell privat- och processrätt , EU-rätt

Pris: 147 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB