Prop. 2007/08:158 Europeiskt betalningsföreläggande
   
 
Titel:Prop. 2007/08:158 Europeiskt betalningsföreläggande
Anmärkning:Se även Ds 2008:2.
Utgivningsår:2008
Omfång:107 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708158
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:158
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB