Prop. 2007/08:162 Ändringar i lagen om lägenhetsregister
   
 
Titel:Prop. 2007/08:162 Ändringar i lagen om lägenhetsregister
Utgivningsår:2008
Omfång:10 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708162
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:162
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB