Konsumententreprenader
– konsumenttjänstlagens inverkan på byggsektorn
   
 
Författare:Hedberg Stig , Johansson Sture
Titel:Konsumententreprenader – konsumenttjänstlagens inverkan på byggsektorn
Anmärkning:Detta är en omarbetad utgåva av Gunnar Björklunds bok med samma titel, 2 upplagan år 1997.
Utgivningsår:2008
Omfång:200 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173332835
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Denna skrift innehåller utförliga kommentarer till Konsumenttjänstlagen och till den för konsumenter aktuella leveransbestämmelsen ABS 05 - Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader. Syftet med boken är att på grundval av aktuella lagförslag, vägledande rättsliga avgöranden och författarnas egna erfarenheter och uppfattningar ge vägledning för bedömning av parternas rättigheter och skyldigheter vid utförande av konsumententreprenader.
 
  © 2017 Jure AB