Prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget - Del 1
   
 
Titel:Prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget - Del 1
Anmärkning:Se även Del 2 samt Ds 2007:48 del 1 och 2.
Utgivningsår:2008
Omfång:287 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:2007081681
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:168
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 121 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB