Elektronisk fullgörelse
   
 
Författare:Lehrberg Elisabeth , Lehrberg Bert
Titel:Elektronisk fullgörelse
Utgivningsår:2008
Omfång:368 sid.
Förlag:I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik
ISBN:9789197496254
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , IT-rätt , Immaterialrätt

Pris: 723 SEK exkl. moms
Den här boken behandlar elektroniska leveranser t.ex. över Internet av digitala objekt, dvs. datafiler med information av olika slag - musik, e-böcker, bilder, filmer, datorprogram m.m.

Boken tar först upp bl.a. elektronisk handel samt digital information och informationsöverföring. Därefter undersöks de digitala objektens speciella egenskaper samt likheter och olikheter med andra typer av egendom.

Huvuddelen av boken ägnas så åt frågan vilka rättsregler - regler om köp, tjänster, immateriella rättigheter eller nyttjanderätter - som bör tillämpas. Särskilt utreds tillämpligheten av köplagen och konsumentköplagen.

Dessutom undersöks om och på vilket sätt köprättens regler om avlämnandet och risken för varan skall tillämpas. När har avlämnande skett, så att risken för fel under överföringen går över från säljare till köpare? Vidare undersöks om köprättens regler om dröjsmål och fel samt om olika påföljder passar.

Elisabeth Lehrberg är docent i processrätt vid Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB