Arbetsskada
– Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar
   
 
Författare:Carlsson Mia
Titel:Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar
Utgivningsår:2008
Omfång:807 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172233331
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt , Arbetsrätt

Pris: 1080 SEK exkl. moms
I denna nyskrivna monografi presenterar författaren en systematisk och konkretiserande utvärdering av centrala skadeståndsrättsliga spörsmål av intresse för både teoretiker och praktiker såsom:
- personskadebegreppet,
- faktisk och rättslig kausalitetsbedömning,
- bevisfrågor och
- ersättningsberäkning.

Vidare ges en helhetsbild av ersättningsrätten vid personskador i arbetslivet. Det råder ett svårfångat samspel mellan skadeståndsrätt, socialförsäkring, privat försäkring och kollektivavtalsreglerad försäkring. Ersättningsreglerna förändras kontinuerligt beroende på samhälleliga, ekonomiska och idémässiga konjunkturer; eftersom systemen ofta relaterar till varandra, uppstår funktionella samband och effekter.

Författaren sammanbinder skadeståndsrättslig teoribildning med en konkretiserad tillämpning av arbetsskadereglerna, varmed framställningen har relevans för personskaderättens utveckling i stort.

Mia Carlsson är verksam som forskare och lärare vid juridiska institutionen på Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB