Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb
– særligt om tilbagelevering og erstatning af den negative kontraktsinteresse
   
 
Författare:Berg Stinne Richter
Titel:Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb – særligt om tilbagelevering og erstatning af den negative kontraktsinteresse
Utgivningsår:2008
Omfång:373 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757418699
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 659 SEK exkl. moms
Denne bog handler om de obligationsretlige virkninger af, at en købsaftale er ugyldig eller bliver ophævet.

Forfatteren giver en omfattende gennemgang af købers tilbagelevering af den modtagne genstand samt af de vederlagskrav, som han i den forbindelse eventuelt kan blive mødt med. Bogen behandler også erstatningsudmålingsprincippet om den negative kontraktsinteresse - herunder hvordan den negative kontraktinteresse beregnes, på hvilket ansvarsgrundlag den kan tilkendes, samt hvordan den forholder sig til erstatningsudmålingsprincippet om den positive opfyldelsesinteresse.

Bogen er en opdateret og let revideret udgave af forfatterens ph.d.-afhandling, som indbragte hende ph.d.-graden ved Aarhus Universitet i 2007. Stinne Richter Berg arbejder i dag som advokatfuldmægtig hos Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen i Århus.

Indhold:

Forord
Kapitel I. Indledning
Kapitel II. Almindelige bemærkninger
Kapitel III. Tilbagelevering
Kapitel IV. Erstatning af den negative kontraktsinteresse
Kapitel V. Ugyldighed og ophævelse som alternativer
Kapitel VI. Afslutning
Summary in English
Forkortelser
Litteraturfortegnelse
Bøger
Artikler, festskrifter og lignende
Betænkninger, udkast og forarbejder
Domsregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB