Juridik på burk
– Juridiska informationsdatabaser - uppbyggnad och sökning
   
 
Författare:Blomquist Lena
Titel:Juridik på burk – Juridiska informationsdatabaser - uppbyggnad och sökning
Utgivningsår:2000
Omfång:131 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230886
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 198 SEK exkl. moms
Nu har en ny bok utkommit om juridisk informationssökning och uppbyggnad av informationsdatabaser. I samband med att allt mer information digitaliseras har frågorna inom detta komplexa område blivit fler och svårare än förr. Vad är en teasaurus? Vem var den förste programmeraren? Hur använder man de booleska sökoperatorerna … och vem var Boole? Vad är kriteriet på en bra informationsdatabas? Vad har Carl von Linné med datorer att göra? Här finns svaren på dessa och många andra frågor samt handfasta råd för elektronisk informationssökning i praktiken. Boken tar upp olika principer för lagring och återsökning av information i databaser. Här beskrivs olika typer av informationsdatabaser och ges autentiska sökexempel från flera svenska juridiska databaser. Du får tips om söklogistik och sökteknik. Råden är tillämpliga även inom andra områden än juridik. Här finns spännande datorhistoria ända från Shakespeares tid. I boken tas upp frågor om framtidens informationsbehov, administration av IT-frågor, artificiell intelligens, sökning via intermediärer samt hur man söker information från EG-domstolen

Lena Blomquist är jur kand och har en unik erfarenhet av rättsinformatik i praktiken och elektronisk informationssökning i verkliga livet. Hon har under mer än tjugo år som byrådirektör vid Högsta domstolen arbetat med uppbyggnad och underhåll av domstolens interna informationsdatabas och problematiken kring lagring och återsökning av information. Hon är även ledamot av Domstolsverkets informationsråd samt medlem i Sveriges informationsförening och Tekniska litteratursällskapet.
 
  © 2017 Jure AB