Kommentarer till ABM 07
   
 
Författare:Linander Bo , Rådberg Åke
Titel:Kommentarer till ABM 07
Utgivningsår:2008
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173332989
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
"Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07" är en reviderad version av "ABM 92". Kommentarerna som presenteras i denna bok syftar till att ge råd och vägledning vid tillämpning av de allmänna bestämmelserna i "ABM 07". Dessa kommentarer riktar sig till alla som i sin yrkesmässiga verksamhet sysslar med köp och försäljning av byggvaror. De viktigaste skillnaderna mellan "ABM 92" och "ABM 07" gäller garantiansvar och förseningsvite.
 
  © 2017 Jure AB