Prop. 2008/09:46 Skiljemannakonventionen
   
 
Titel:Prop. 2008/09:46 Skiljemannakonventionen
Utgivningsår:2008
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809046
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:46
Ämnesord:Skatterätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (skiljemannakonventionen). Ändringen föranleds av Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
 
  © 2017 Jure AB