Diskriminering
   
 
Författare:Roth Hans Ingvar
Titel:Diskriminering
Utgivningsår:2008
Omfång:96 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695812
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 35
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 48 SEK exkl. moms
Diskriminering av skilda slag finns i de flesta länder runt om i världen i dag och berör många människors liv på ett dramatiskt sätt. Denna bok syftar till att förklara vad diskriminering är, varför vissa grupper särskilt råkat ut för diskriminering, hur deras diskrimineringsförhållanden skiljer sig åt samt varför diskriminering är fel och hur den bäst kan motverkas.

En kort historisk tillbakablick beträffande diskrimineringens uttrycksformer i historien presenteras jämte några reflektioner kring tänkbara framtidsscenarier. I fokus för framställningen står exempel från Sverige och Europa.
 
  © 2017 Jure AB