Omförhandlingsklausuler
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Omförhandlingsklausuler
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:246 sid.
Förlag:I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik
ISBN:9789197496285
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 414 SEK exkl. moms
Så kallade omförhandlingsklausuler, som stipulerar att problem i avtalsförhållanden till följd av ändrade förhållanden skall lösas genom omförhandling av avtalet, har under senare år tilldragit sig ökat intresse som en ny och spännande företeelse såväl inom juridiken som i samhället i stort.

I den här boken ställs omförhandlingsklausulerna på ett konkret sätt i relation till befintliga rättsregler på avtals- och kontraktsrättens område.

Några huvudfrågor är följande:
- Vilken betydelse har omförhandlingsklausulerna som uttryck för en alternativ tvistlösningsform?
- Hur används omförhandlingsklausuler på bästa sätt i avtal?
- Hur utformas omförhandlingsklausuler? Vilka rekvisit och rättsföljder har de?
- Hur skall omförhandlingsklausulerna rättsligt behandlas när de blir föremål för avtalstolkning eller underkastade en prövning enligt tvingande rättsregler, tolkningsregler eller jämkningsregler?
 
  © 2017 Jure AB