Ny juridik 4:2008
   
 
Titel:Ny juridik 4:2008
Anmärkning:För prenumeration kontakta Jure, telnr 08-6620080.
Utgivningsår:2008
Omfång:95 sid.
Förlag:VJS
ISBN:9789171991331
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Ny juridik nr. 2008:4
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 325 SEK exkl. moms
Innehåll:

I artikeln "Rättsligt bindande standarder?" gör Christina Wainikka en genomgång av vilken rättslig ställning standarder har i Sverige och hur de har kommit till. Vidare görs en genomgång av på vilket sätt standarder kan komma att bli rättsligt bindande.

Carl Svernlöv och Therese Larsson Dozet redogör i artikeln "Förslag om sänkt aktiekapital" för huvudförslaget i betänkandet Aktiekapital i privata bolag, nämligen att kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata bolag sänkts till 50 000 kr.

Maria Fritz och Jörgen Hettne gör i artikeln "Rättsfall från EG-domstolarna" en översikt över viktigare domar som meddelats av EG-domstolen och förstainstansrätten under tredje kvartalet 2008.
 
  © 2017 Jure AB