Rättsfallssamling i EG-moms
   
 
Författare:Alhager Eleonor , Hiort af Ornäs Leijon Lena
Titel:Rättsfallssamling i EG-moms
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:524 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139013785
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 546 SEK exkl. moms
Detta är en koncentrerad och överskådlig presentation av EG-domstolens mycket stora antal domar inom momsområdet och är som sådan ett praktiskt och oumbärligt hjälpmedel för alla som kommer i kontakt med moms. I boken finns snabbfakta om samtliga EG-domarnas innehåll, viktiga EG-domar i fulltext, kortare referat av ett antal EG-domar, information om vad som är på gång inom momsområdet och en omvandlingstabell för artikelnumrering mellan nya och gamla momsdirektivet. I denna andra upplaga har strukturen och layouten gjorts tydligare, i syfte att förenkla användningen. Beskrivningarna av de rättsfall som har återgivits i kortform har, i synnerhet vad beträffar nyare rättspraxis, i vissa fall gjorts fylligare. Bland de rättsfall som återges i fulltext har nya intressanta rättsfall ersatt äldre rättsfall. Rättsfallssamlingen lämpar sig för skattekonsulter, revisorer, studenter, domare, skattejurister inom statlig och kommunal sektor och andra som kommer i kontakt med frågeställningar inom momsområdet. Domar och förhållanden till och med början av oktober 2008 är beaktade.

 
  © 2017 Jure AB