Prop: 2008/09:88 Ny kommissionslag
   
 
Titel:Prop: 2008/09:88 Ny kommissionslag
Utgivningsår:2009
Omfång:241 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809088
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:88
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 174 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen en ny kommissionslag som ska ersätta den nuvarande lagen från år 1914. Kommission, dvs. uppdrag att köpa eller sälja varor i eget namn men för annans räkning, är av stor betydelse i affärslivet.

Den nya kommissionslagen ska i likhet med 1914 års lag gälla för kommissionshandel med all sorts lös egendom, t.ex. värdepapper. Den nya lagen kommer, liksom 1914 års lag, att innehålla för näringslivet centrala regler. Genom att regleringen anpassas till dagens förhållanden och rättigheter och skyldigheter blir tydligare skapas bättre förutsättningar för de företag som sysslar med kommission och andra former av uppdrag. Avtal kan förenklas och risken för tvister och oklarheter minskar när det finns en tydlig och anpassad reglering.
 
  © 2017 Jure AB