Prop 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden
   
 
Titel:Prop 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden
Utgivningsår:2009
Omfång:173 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:119
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 104 SEK exkl. moms
Förslag på ändringar i miljöbanken, lagen om införande av miljöbalken och plan- och bygglagen samt vissa följändringar i bl.a. fastighetsbildningslagen.

Förslagen har inriktningen att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt i många landsbygder, samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras.

Förslagen innebär en ökad samordning av miljöbalken och plan- och bygglagen.
 
  © 2017 Jure AB