Plotter, gps och radar
– Allt om elektronisk navigering
   
 
Författare:Utterström Bengt
Titel:Plotter, gps och radar – Allt om elektronisk navigering
Utgivningsår:2009
Omfång:190 sid.
Förlag:Nautiska förlaget
ISBN:9789189564732
Ämnesord:Sjöfart

SLUT på förlag
Många har navigator och radar i båten men är osäkra på hur man utnyttjar dem bäst. Instruktionsböckerna talar om hur man gör för att aktivera olika funktioner, men sällan varför man ska göra det. Plotter, gps och radar är en lärobok som tar upp för- och nackdelar med instrumenten och beskriver hur du använder dem på bästa sätt.

Boken beskriver de funktioner man har mest praktiskt nytta av när det gäller navigering i skärgården, utmed en kust eller till havs.
Det rika antalet illustrationer och bilder gör det lätt att förstå en specifik funktion och får läsaren att enkelt känna igen sig på sin egen navigator och radar.
Bengt Utterström har stor erfarenhet av navigatorer och sjöfärder såväl i skärgård som runt svenska kusten och havet och angränsande länder. Han har sett fördelar och brister med navigatorer och radar i olika situationer och sina erfarenheter har han samlat här.
Sjökortsnavigatorer och radar behandlas var för sig i olika kapitel. Tonvikten är lagd på praktisk navigering med dessa instrument men boken behandlar även hur de digitala sjökorten är uppbyggda och vad som skiljer olika fabrikat åt. Ett kapitel ägnas åt dagens satellitsystem GPS och de system som kommer inom några år, till exempel det europeiska systemet Galileo. Boken tar även upp hur du ska montera instrumenten och antennerna för att de ska fungera bäst och inte vara i vägen. Avslutningsvis finns praktiska köpråd samlade.
 
  © 2017 Jure AB