Vår demokrati
   
 
Författare:Petersson Olof
Titel:Vår demokrati
Utgivningsår:2009
Omfång:425 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695577
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

SLUT på förlag
Vår tid är historiskt unik i det avseendet att det demokratiska styrelseskicket börjar betraktas som en självklarhet. Denna segervisshet har en inneboende fara, skriver statsvetaren Olof Petersson i sin nya bok. Demokratin måste ständigt återerövras för att hållas levande. Boken Vår demokrati är ett bidrag till det demokratiska samhällets självreflektion.

Demokratins framsteg är en del av det moderna projektets tro på upplysning och rationalitet. Men 1900-talet blev också den historiska epok som uppfann de hittills mest avancerade metoderna för förtryck, förföljelse och folkmord. Det innebär att också demokratins bakslag kan hänföras till moderniteten.

Vår demokrati tar upp några av demokratidebattens centrala frågor och ger en översikt över några av de viktigaste resultaten från statsvetenskaplig och angränsande samhällsforskning.
 
  © 2017 Jure AB