FAR SRS Frågor på bolagsstämman 2009
   
 
Titel:FAR SRS Frågor på bolagsstämman 2009
Utgivningsår:2009
Omfång:237 sid.
Förlag:FAR SRS Förlag
ISBN:9789189678910
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Med denna bok kan du praktiskt förbereda dig inför 2009 års bolagsstämmor.

Här återfinns regelsystemet: om rätten att fråga, om skyldigheten och rättigheten att svara, om vem som svarar på vad, om frågor till styrelsen och om frågor till revisorerna. Därefter följer en rad exempel på frågor uppdelade på olika huvudområden.

Boken fungerar även som ett praktiskt uppslagsverk och innehåller:
aktiebolagslagen
aktiebolagsförordningen
Svensk kod för bolagsstyrning
OMX Nordiska Börs Stockholms Regelverk för emittenter

Uppdaterad per den 1 januari 2009.

 
  © 2017 Jure AB