Incoterms 2000
– ICCs internationella regler för tolkning av handelstermer på svenska och engelska
   
 
Titel:Incoterms 2000 – ICCs internationella regler för tolkning av handelstermer på svenska och engelska
Anmärkning:Upplaga 1:2, nytryck 2008. I denna version har gjorts vissa tillägg avseende terminologi och förkortningar.
Utgivningsår:1999
Omfång:249 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147089925
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 894 SEK exkl. moms
Denna bok innehåller Incoterms 2000 i fulltext på svenska och engelska och bör därför täcka de flesta svenska företags behov. Den är utformad för 2000-talets internationella handel och tar hänsyn till EUs inre marknad, den ökade användningen av datakommunikation vid affärsavslut samt ändringar på transportområdet.

Incoterms 2000 trädde i kraft den 1 januari 2000. Boken redovisar en enkel och entydig presentation av de 13 handelstermerna, vilka samtliga reviderats sedan utgivningen av Incoterms 1990.
 
  © 2017 Jure AB