Samspel i grupp
   
 
Författare:Nilsson Björn
Titel:Samspel i grupp
Utgivningsår:2005
Omfång:184 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144043548
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Övrigt

Pris: 296 SEK exkl. moms
Ett genomgående budskap i boken är att det går att få grupper att fungera bättre. Olikheter i personlighet, värderingar och erfarenheter gör det svårt för personer i en grupp att samarbeta, något som kan leda till konflikter och bristande effektivitet. Björn Nilsson menar att med kunskaper om vad som brukar hända i grupper och med verktyg för att hantera olika svårigheter kan man få alla kategorier av grupper att fungera bättre. I boken behandlas vilka faktorer som är viktiga i gruppers utveckling såsom normer, roller och ledarskap. Författaren beskriver olika aktiviteter som sker i grupper, exempelvis kommunikation, problemlösning, beslutsfattning och konflikthantering samt redogör för vad som kan gå fel i en grupp. Han föreslår läsaren olika verktyg för att kunna skapa effektivitet och bra klimat i grupper. Boken vänder sig till ledare, handledare, lärare och andra som vill utveckla sina gruppfärdigheter och sitt ledarskap.
 
  © 2017 Jure AB