Finansiella kriser
– betalningssystem och skuldförhållanden
   
 
Författare:Gorton Lars , Millqvist Göran
Titel:Finansiella kriser – betalningssystem och skuldförhållanden
Utgivningsår:2009
Omfång:296 sid.
Förlag:Stockholm Centre for Commercial Law
ISBN:9789176787267
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 9
Ämnesord:Krediträtt , Insolvensrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 472 SEK exkl. moms
Den 3 och 4 oktober 2008 hölls det tredje nordiska bankrättsseminariet i Stockholm, med deltagare från både akademi och praktik i de nordiska länderna. Denna bok innehåller de flesta av de inledningsanföranden som gavs där. Texterna har i flera fall uppdaterats och beaktar utvecklingen också under senare delen av hösten 2008 och början av 2009.

Temat för seminariet var ”finansiella kriser”, sett såväl ur banksystemets som ur enskildas perspektiv. I skriften belyses med utgångspunkt från de skandinaviska ländernas förhållanden en del av den dramatiska utveckling som ägt rum under denna period.


INNEHÅLL:

- Kriser i et juridisk og økonomisk perspektiv av Finn Østrup
- 2008 års kris i det finansiella systemet och världsekonomin avKent Eriksson och Cecilia Hermansson
- Lender of Last Resort av Gustaf Sjöberg
- Banker och insolvensfrågor på EU-nivå: En EU-rättslig översikt av Mikael Stenström
- Håndtering af banker i krise – et dansk perspektiv av Peter Lyck
- Håndtering av banker i krise – norsk perspektiv av Erling G Rikheim
- Rätten att kontoföra elektroniska värdepapper av Lars Afrell
- Gæld og gældsprojekt av Lennart Lynge Andersen
- Fornuftig overforbruk – fins det? Av Christian Poppe
- Noen synspunkter på gjeldsstiftelse og gjeldsansvar av Rune Sæbø
- Indskydergaranti og finansiel stabilitet – den danske løsning av Thomas Kjøller
- Innskuddsgaranti (deposit guarantee) – den norske modellen av Sverre Dyrhaug
- Den svenska insättningsgarantin – framtida förändringar av Magnus Thor
- Bankers ansvar ved rådgivning og kredittgivning av Dag Jørgen Hveem
- Finansiel rådgivning − et dansk perspektiv av Nina Dietz Legind
- Ny skuldsaneringslag – ett steg i rätt riktning? Av Jan Ertsborn, Marie Holmberg-Lüning, Annina H. Persson
 
  © 2017 Jure AB