Parterna och EU
   
 
Författare:Holke Dan , Sellgren Tore , Zandén Margareta
Titel:Parterna och EU
Utgivningsår:2007
Omfång:116 sid.
Förlag:Bilda förlag
ISBN:9789157478818
Ämnesord:EU-rätt , Arbetsrätt

Pris: 249 SEK exkl. moms
Vaxholmskonflikten och tjänstedirektivet blev en väckarklocka ute på arbetsplatserna. Det blev tydligt att EG-rätten påverkar vår vardag. Men vad gäller egentligen?

För att förstå de nya förutsättningarna för vårt svenska kollektivavtalssystem måste man lära sig mer om EU och arbetsrätten. Parterna och EU innehåller exempel och svar på vanliga frågor. Här beskrivs enkelt hur EU fungerar och hur EUs arbetsrättsliga system är uppbyggt och mer på djupet hur arbetsgivare och fack kommer in i processerna. Vi går igenom EGs arbetsrätt, hur den påverkat och påverkar villkoren på svensk arbetsmarknad och den svenska arbetsrätten och hur tvister löses.
 
  © 2017 Jure AB