Regeringens skrivelse 2008/09:183 Redovisning av skatteutgifter 2009
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:183 Redovisning av skatteutgifter 2009
Utgivningsår:2009
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809183
Serie:Propositioner nr. 2008/09:183
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB