Prop. 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.
Utgivningsår:2009
Omfång:109 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809182
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:182
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag beskattas normalt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). I propositionen lämnas förslag till en möjlighet för dessa att begära att i stället bli beskattade enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och därigenom få rätt till vissa avdrag och skattereduktioner. En begäran om att bli beskattad enligt inkomstskattelagen ska lämnas in till Skatteverket tidigast året före beskattningsåret. Skatteverkets beslut ska visas upp för den som betalar ut ersättningen. Förslaget innebär en EU-anpassning.

I propositionen föreslås även att det tidigare undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt A-SINK slopas.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB