Insolvensrättsligt forum 2007
   
 
Författare:Möller Mikael , Jönzén Jan
Titel:Insolvensrättsligt forum 2007
Utgivningsår:2009
Omfång:190 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787229
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Insolvensrätt

SLUT på förlag
Insolvensrättsligt forum är en tvådagarskonferens som hålls vartannat år i Uppsala. Den riktar sig till alla som intresserar sig för en diskussion av tillämpningsfrågor och rättspolitik kopplad till aktuella insolvensrättsliga ämnen. Arrangör är Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum bakom vilken står Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet i samarbete med Rekonstruktör och Konkursförvaltarkollegiet i Sverige (REKON), Skatteverket, Sveriges Ackordscentral, Svenska Bankföreningen och Finansbolagens Förening.

I februari 2007 hölls det nionde insolvensrättsliga forumet, som samlade drygt 430 deltagare. Ämnena var denna gång Offentligt ackord, Den nya regeringen och insolvensrätten, EU:s insolvensförordning – aktuella tillämpningsfrågor samt Tradition och denuntiation i kommersiella närståendetransaktioner. Boken återger de skriftliga underlagen, inledningarna och diskussionerna rörande dessa ämnen.
 
  © 2017 Jure AB