Fundamental Commercial Legislation
– Swedish law in translation
   
 
Titel:Fundamental Commercial Legislation – Swedish law in translation
Anmärkning:Engelsk text presenteras parallellt med den svenska lagtexten.
Utgivningsår:2009
Omfång:80 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014270
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Lagsamling med svensk lagstiftning på engelska inom ämnesområdet grundläggande affärsjuridik som omfattar tretton lagar. Engelsk översättning presenteras parallellt med författningen på svenska.

The translation in english is presented in parallell text together with the statute in swedish.

-Contracts Act /Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

-Gifts Act /Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

-Limitations Act P/Preskriptionslag (1981:130)

-Good Faith Acquisition of Personal Property Act /Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre

-Commercial Agents Act /Lag (1991:351) om handelsagentur

-Sales of Goods Act /Köplag (1990:931)

-Applicable Law (International Sale of Goods) Act /Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

-Promissory Notes Act /Lag (1936:81) om skuldebrev

-Credit Sales Between Undertakings Act /Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

-Notice to Unknown Creditors Act /Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

-Interest Act /Räntelag (1975:635)

-Trading Prohibition Act /Lag (1986:436) om näringsförbud

-Deposit of Money in Escrow Act /Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
 
  © 2017 Jure AB