ALOS 05, engelsk version
– Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor
   
 
Titel:ALOS 05, engelsk version – Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor
Utgivningsår:2005
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:40809
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 195 SEK exkl. moms
Detta standardvillkor används för leverans till den offentliga sektorn.

Villkoret är utarbetat av Sveriges kommuner och landsting i samråd med försvarsmakten, statskontoret, Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen, Sjukvårdens leverantörsförening och Sveriges Offentliga Inköpare.
 
  © 2017 Jure AB