Regeringens skrivelse 2008/09:196 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2008
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:196 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2008
Utgivningsår:2009
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809196
Serie:Propositioner nr. 2008/09:196
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 28 SEK exkl. moms
I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2008. Under drygt halva året innehade Sverige ordförandeskapet.
 
  © 2017 Jure AB