Aktiebolagslagen (del I-III)
– En lagkommentar
   
 
Författare:Nerep Erik , Samuelsson Per
Titel:Aktiebolagslagen (del I-III) – En lagkommentar
Anmärkning:Kommentaren består av tre volymer. Del I behandlar lagens kap. 1-10, Del II kap. 11-22 och Del III kap. 23-32. Stående order kan tecknas på kommande upplagor. Ange detta på meddelanderaden i beställningsformuläret eller kontakta oss.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:1971 sid.
Förlag:Thomson Reuters
ISBN:9789176102909
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Nu utkommer en ny upplaga av denna mycket utförliga kommentar till aktiebolagslagen. Denna kommentar behandlar flertalet problemområden ingående, och analysen av enskilda rättsfrågor drivs längre i rättsvetenskapligt hänseende, än vad som är brukligt i lagkommentarer. Det innebär i sin tur att kommentaren innehåller förslag till lösningar av sådana frågor som inte erhållit något definitivt svar genom aktiebolagslagen eller rättspraxis och är omdiskuterade inom doktrinen. Här finns analyser som är värdefulla för den yrkesverksamma juristen och tillgodoser det praktiska rättslivets behov.

Den nya aktiebolagslagen är frukten av ett lagstiftningsarbete som initierades redan år 1990. Trots en uttalad strävan efter förenklingar och ökad flexibilitet innebär inte reformen några stora eller avgörande skillnader jämfört med hur det var tidigare. Innehållsmässigt är det framför allt fråga om en varsam konsolidering av den rättsutveckling som skett på aktiebolagsrättens område under den föregående lagens giltighetstid. Aktiebolagslagen - en lagkommentar, är avsedd att utgöra en brett upplagd källa till kunskap om aktiebolagsrätten.

Kommentaren är uppdelad på tre delar. Del I behandlar lagens kap. 1-10, Del II kap. 11-22 och Del III kap. 23-32.

Författarna:
Erik Nerep, professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm och Per Samuelsson, professor i bankrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB