Stenbergets guide till köpeavtal
– Övningsboken
   
 
Författare:Mäkynen Päivi
Titel:Stenbergets guide till köpeavtal – Övningsboken
Utgivningsår:2008
Omfång:176 sid.
Förlag:Hexa Förlag
ISBN:9789197710930
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Detta är övningsboken till Stenbergets guide till köpeavtal. Både huvudboken och övningsboken ansluter nära till köp- och säljavtalet i den webbaserade programvaran Stenberget Avtal. De kan med fördel användas tillsammans under olika former av lärarledda utbildningar, men de passar också bra för självstudier på egen hand eller i grupp.

Övningarna är anpassade till köpeavtalets olika delar och kapitelindelningen i Stenbergets guide till köpavtal. Rättsfallen är valda för att belysa de för avtalen aktuella frågeställningarna eller för att klargöra en rättslig fråga. Rättsfallen har bifogats i sin helhet, men i undervisning kan läraren med fördel ge läsanvisningar för att korta ner den texten som eleverna skall läsa under kursen.
 
  © 2017 Jure AB