Prop. 2008/09:222 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda
   
 
Titel:Prop. 2008/09:222 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda
Utgivningsår:2009
Omfång:59 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:200809222
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:222
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter, förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.
 
  © 2017 Jure AB